Kvinnherad kommune våpen Handlingsrettleiar Stafettlogg

Tryggleik for barn og unge

Det skal vera trygt for barn og unge å veksa opp i vår kommune,  og alle barn og unge skal oppleva å vera del av eit trygt, godt og inkluderande miljø i skule og barnehage. Stundom oppstår likevel hendingar heime eller i skule/barnehage som gjer at ikkje alle har det så bra.

Kva kan du gjere dersom du lurer på om eit barn eller ein ungdom ikkje har det bra?

Kven er du?