Kontaktinformasjon

Kommunen

Sentralbord 

Telefonnr.: 54 48 31 00

E-post: post@kvinnherad.kommune.no

Kontortid: 08:00 – 15:00

telefontid: 10.00 – 14.00

Adresse: Rådhuset, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal

Heimeside; https://www.kvinnherad.kommune.no/

Helsestasjon

Husnes Helsestasjon

Telefonnr.: 53 46 16 20

Tilhaldsstad:Husnes tenestesenter

Opningstid: 08.00 – 15.30

 

Halsnøy Helsestasjon

Telefonnr.: 53 46 15 20

Tilhaldsstad: Halsnøytunet

Kontortid: 08.00 – 15.30

Rosendal Helsestasjon

Telefonnr.: 53 48 32 12/14

Tilhaldsstad: Rådhuset

Kontortid: 08.00 – 15.30

 

Hatlestrand Helsestasjon

Telefonnr.: 53 46 14 85

Adresse: Hatlestrand Skule

Kontortid: Torsdag 08.30 – 14.15

 

Meir om Helsestasjon for ungdom: Tenester for barn, unge og familiar

Pedagogisk Psykologisk Teneste - PPT

PPT

Telefonnr.: 53 46 16 90

Adresse: Eining for barn og familie, Husnes tenestesenter, 5460 Husnes

Kontortid: 08.00 – 15.30

telefontid: 10.00 – 14.00

Les meir om PPT: Tenester for barn, unge og familiar

Barnevern

Barneverntenesta

Telefonnr.: 53 46 16 90

Adresse: Eining for barn og familie, Husnes tenestesenter, 5460 Husnes

Kontortid: 08.00 – 15.30

telefontid: 10.00 – 14.00

Dersom du treng snakke med barneverntenesta utanom opningstida må du nytte politiet sitt beredskapsnummer (112) eller Alarmtelefon for barn og unge (116 111)

Les meir om barneverntenesta: Tenester for barn, unge og familiar

Tiltak og ressurs

Tiltak og ressurs

Tilhaldsstad: Eining for barn og familie, Husnes tenestesenter, 5460 Husnes

Telefonnr.: 53 46 16 90

Kontortid: 08.00 – 15.30

telefontid: 10.00 – 14.00

Les meir om førebyggende tenester for barn og unge: Tenester for barn, unge og familiar

SLT-koordinator

Namn SLT koordinator: Vigdis Gammelsæther

Telefonnr.: 53 46 16 90

telefontid: 10.00 – 14.00

Adresse: Eining for barn og familie, Husnes tenestesenter, 5460 Husnes

Politi

Naudnummer 112

Kvinnherad lensmannskontor Telefonnr.: 53 48 38 00

E-post: post.vest@politiet.no

Adresse: Stabburshaugen 5, 5460 Husnes

Opningstid: 09:00 – 14:00 (torsdagar til 16.00)

Meir informasjon om Kvinnherad lensmannskontor: Kvinnherad lensmannskontor

Legevakt

Naudnummer: 113

Kvinnherad legevakt Telefonnr.: 116 117

Besøksadresse: Husnestunet, 5460 Husnes

Meir om Kvinnherad legevakt: Kvinnherad legevakt

Barnehage

Rådgjevar for barnehage: Åse Eide

Telefonnr.: 98 62 95 33

E-post: ase.eide@kvinnherad.kommune.no

Oversikt over barnehagane i Kvinnherad kommune: Barnehagar

Skule

Skulefagleg rådgjevar: Heidi S Solheim

Telefonnr.: 48 89 56 33

E-post: heidi.solheim@kvinnherad.kommune.no

Oversikt over skulane i Kvinnherad: Skular

Koordinerande eining

Mette Aasen

Telefonnr.: 90 56 82 96

E-post: mette.aasen@kvinnherad.kommune.no

Meir informasjon om koordinerande eining: Tenester for barn, unge og familiar

Tilbakemeldingar

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytta skjemaet.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.